تک آهنگ

پست معمولی
50/000 تومان

موزیک شما منتشر خواهد شد و برای همیشه در آرشیو سایت خواهد ماند.

آلبوم

پست معمولی
80/000 تومان

آلبوم شما منتشر خواهد شد و برای همیشه در آرشیو سایت خواهد ماند.

موزیک ویدئو

پست معمولی
80/000 تومان

موزیک ویدئوی شما منتشر و برای همیشه در آرشیو سایت خواهد ماند.

ریمیکس

پست معمولی
50/000 تومان

ریمیکس شما منتشر و برای همیشه در آرشیو سایت خواهد ماند.

آهنگ بیکلام

پست معمولی
50/000 تومان

آهنگ شما منتشر خواهد شد و برای همیشه در آرشیو سایت خواهد ماند.

اسلایدر

پست ویژه بالای سایت به مدت یک ماه ثابت
50/000 تومان

اثر شما علاوه بر انتشار و آرشیو، بالای سایت یک ماه قرار خواهد داشت.

1