Shahryar

متن آهنگ شهریار ساقی - متن آهنگ ساقی شهریار - شهریار ساقی متن آهنگ - ساقی شهریار متن آهنگ - Shahryar - Saghi - Lyrics

11/16/2018

متن آهنگ شهریار ساقی

متن آهنگ شهریار ساقی Shahryar – Saghi – Lyrics ساقی بده پیمانه ای زان می که بی خویشم کند بر حسن شورانگیز تو عاشقتر از پیشم کند زان می که در شبهای غم بارد فروغ صبح دم غافل کند از بیش و کم فارق ز تشویشم کند فارق ز ... ادامه مطالب »

نوامبر 16, 2018 0
1