Salar Aghili

دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی باران بهاری Salar Aghili - Barane Bahari دانلود آهنگ جدید باران بهاری سالار عقیلی

04/29/2020

باران بهاری

دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی باران بهاری Salar Aghili – Barane Bahari دانلود آهنگ جدید باران بهاری سالار عقیلی

آوریل 29, 2020 0دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی پریدخت Salar Aghili - Paridokht دانلود آهنگ جدید پریدخت سالار عقیلی

04/27/2020

متن آهنگ سالار عقیلی پریدخت

متن آهنگ سالار عقیلی پریدخت Salar Aghili – Paridokht – Lyrics نه صدایی… نه سکوتی… نه درنگی… نه نگاهی… نه تو را مانده امیدی نه مرا مانده، پناهی دل به غم سپرده ام؛ در عبور سال ها زخمی از زمانه و خسته از خیال ها… چون حکایتی ... ادامه مطالب »

آوریل 27, 2020 0


دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی پریدخت Salar Aghili - Paridokht دانلود آهنگ جدید پریدخت سالار عقیلی

04/27/2020

پریدخت

دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی پریدخت Salar Aghili – Paridokht دانلود آهنگ جدید پریدخت سالار عقیلی

آوریل 27, 2020 0


دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی همدم Salar Aghili - Hamdam دانلود آهنگ جدید همدم سالار عقیلی

04/25/2020

همدم

دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی همدم Salar Aghili – Hamdam دانلود آهنگ جدید همدم سالار عقیلی

آوریل 25, 2020 0


دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی همدم Salar Aghili - Hamdam دانلود آهنگ جدید همدم سالار عقیلی

04/25/2020

متن آهنگ سالار عقیلی همدم

متن آهنگ سالار عقیلی همدم  Salar Aghili – Hamdam – Lyrics هله نومید نباشی که تورا یار براند هله نومید نباشی که تورا یار براند اگر امروز براند نه که فردات بخواند در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آن جا در اگر ... ادامه مطالب »

آوریل 25, 2020 0


دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی مادر Salar Aghili - Maadar دانلود آهنگ جدید مادر سالار عقیلی

04/23/2020

مادر

دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی مادر Salar Aghili – Maadar دانلود آهنگ جدید مادر سالار عقیلی

آوریل 23, 2020


دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی مادر Salar Aghili - Maadar دانلود آهنگ جدید مادر سالار عقیلی

04/23/2020

متن آهنگ سالار عقیلی مادر

متن آهنگ سالار عقیلی مادر Salar Aghili – Maadar  – Lyrics بگذار سر بر شانه ات بگذار سر بر شانه ات بگذارم امشب چشمی پر از باران برایت دارم امشب بگذار سر بر شانه ات بگذار سر بر شانه ات بگذارم امشب چشمی پر از باران برایت ... ادامه مطالب »

آوریل 23, 2020


آهنگ جدید سالار عقیلی ریشه در خاک - دانلود آهنگ ریشه در خاک سالار عقیلی - Salar Aghili - Rishe Dar Khak

12/16/2019

ریشه در خاک

آهنگ جدید سالار عقیلی ریشه در خاک Salar Aghili – Rishe Dar Khak دانلود آهنگ ریشه در خاک سالار عقیلی  

دسامبر 16, 2019 0


متن آهنگ سالار عقیلی وارش - متن آهنگ وارش سالار عقیلی - سالار عقیلی وارش - Salar Aghili - Varesh - Lyrics

12/09/2019

متن آهنگ سالار عقیلی وارش

متن آهنگ سالار عقیلی وارش Salar Aghili – Varesh – Lyrics امروز نه آغاز و نه انجام جهان است ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری دانی که رسیدن هنر گام زمان ... ادامه مطالب »

دسامبر 09, 2019 0


آهنگ جدید سالار عقیلی وارش - دانلود آهنگ وارش سالار عقیلی - سالار عقیلی - Salar Aghili - Varesh

12/09/2019

وارش

آهنگ جدید سالار عقیلی وارش Salar Aghili – Varesh دانلود آهنگ وارش سالار عقیلی

دسامبر 09, 2019 0