Faramarz Aslani


متن آهنگ فرامرز اصلانی نخواب کوروش - متن آهنگ نخواب کوروش فرامرز اصلانی - Faramarz Aslani - Nakhab Kourosh - Lyrics

11/06/2018

متن آهنگ فرامرز اصلانی نخواب کوروش

متن آهنگ فرامرز اصلانی نخواب کوروش Faramarz Aslani – Nakhab Kourosh – Lyrics دارا جهان ندارد سارا زبان ندارد بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد بارون ز چشم خشکی البرز لب فروده است حتی دل دماوند آتش فشان ندارد دیو سیاه دربند آسان رهید و بگریخت رستم در این هیا ... ادامه مطالب »

نوامبر 06, 2018 0


1