Bahram


متن آهنگ بهرام گوشت - متن آهنگ گوشت بهرام - بهرام گوشت متن - Bahram - Gosht - Lyrics

05/17/2019

متن آهنگ بهرام گوشت

متن آهنگ بهرام گوشت Bahram – Gosht – Lyrics درو وا کردم رفتم توو دیدم پنجره بازه تا ته بیرونو نگاه کردم دیدم نمیاد این منظره ها رو یادم یهو رعد و برق زد روشن شد صورت غریبه ها از غریبگی پیشِ ما نباید حرف زد تیز و ... ادامه مطالب »

می 17, 2019 0



1