کمال برکاتی

متن آهنگ ابوالفضل اسماعیلی و کمال برکاتی تماس بی پاسخ - متن آهنگ تماس بی پاسخ ابوالفضل - Abolfazl Esmaeili - Tamas Bipasokh (Ft Kamal Barekati) - Lyrics

11/26/2018

متن آهنگ ابوالفضل اسماعیلی و کمال برکاتی تماس بی پاسخ

متن آهنگ ابوالفضل اسماعیلی و کمال برکاتی تماس بی پاسخ Abolfazl Esmaeili – Tamas Bipasokh (Ft Kamal Barekati) – Lyrics تازه از یادم رفته بود چه گذشته ای دارمو با خودم گفتم هر کی اومد سمت دلم نمیزارمو تازه داشتم بی استرس زندگیمو ... ادامه مطالب »

نوامبر 26, 2018 0


آهنگ ابوالفضل اسماعیلی و کمال برکاتی به نام تماس بی پاسخ - آهنگ تماس بی پاسخ از ابوالفضل - Abolfazl Esmaeili - Tamas Bipasokh (Ft Kamal Barekati)

11/26/2018

تماس بی پاسخ

آهنگ ابوالفضل اسماعیلی و کمال برکاتی به نام تماس بی پاسخAbolfazl Esmaeili – Tamas Bipasokh (Ft Kamal Barekati) 

نوامبر 26, 2018 0


متن آهنگ ابوالفضل اسماعیلی و کمال برکاتی به نام چند سال پیش - متن آهنگ چند سال پیش از ابوالفضل - Abolfazl Esmaeili - Chand Sal Pish (Ft Kamal Barekati) - Lyrics

10/11/2018

متن آهنگ ابوالفضل اسماعیلی و کمال برکاتی به نام چند سال پیش

متن آهنگ ابوالفضل اسماعیلی و کمال برکاتی به نام چند سال پیش Abolfazl Esmaeili – Chand Sal Pish (Ft Kamal Barekati) – Lyrics امروز که اتفاقی دیدیم همو باید ، میگفتم بهش حرفمو رد شد ولی شال خاکستریش ، برد قلبمو توی ... ادامه مطالب »

اکتبر 11, 2018 0


آهنگ جدید ابوالفضل اسماعیلی و کمال برکاتی به نام چند سال پیش - آهنگ چند سال پیش از ابوالفضل - Abolfazl Esmaeili - Chand Sal Pish (Ft Kamal Barekati)

10/11/2018

چند سال پیش

آهنگ جدید ابوالفضل اسماعیلی و کمال برکاتی به نام چند سال پیشAbolfazl Esmaeili – Chand Sal Pish (Ft Kamal Barekati) 

اکتبر 11, 2018 0آهنگ جدید ابوالفضل اسماعیلی و کمال برکاتی به نام یار یار - آهنگ یار یار از ابوالفضل اسماعیلی - Abolfazl Esmaeili – Yar Yar

08/04/2018

یار یار

آهنگ جدید ابوالفضل اسماعیلی و کمال برکاتی به نام یار یارAbolfazl Esmaeili – Yar Yar Ft Kamal Barekati

آگوست 04, 2018 0