متن آهنگ حامد اسلش

متن آهنگ رض و حامد اسلش چرخه - متن آهنگ چرخه رض و حامد اسلش - رض و حامد اسلش چرخه - Hamed Slash And Rez - Charkhe - Lyrics

11/25/2018

متن آهنگ رض و حامد اسلش چرخه

متن آهنگ رض و حامد اسلش چرخه Hamed Slash And Rez – Charkhe – Lyrics دوتا گوش بسته با یه زبون دراز داره یه روز اعتراض داره یه روز سازگاره یه نمونه ی بارز از تناقض از هر طرف قرار گرفت مورد تعارض ذهنش از ... ادامه مطالب »

نوامبر 25, 2018 0کانل تلگرام میزبان موزیک