متن آهنگ جمشیدمتن آهنگ جمشید به نام دنیا - متن آهنگ دنیا از جمشید - متن دنیا از جمشید - Donya

تیر ۴, ۱۳۹۷

متن آهنگ جمشید به نام دنیا

متن آهنگ جمشید به نام دنیا Donya عجب آشفته بازاریست دنیا چه مشکل سازِ پرکاریست دنیا گهی شادی دهد گه ناله و آه چه مشکل سازِ پرکاریست دنیا دنیا دنیا وفا نکردی با ما دنیا دنیا ببین چه کردی با ما دنیا دنیا وفا ... ادامه مطالب »

تیر ۰۴, ۱۳۹۷ ۰