متن آهنگ امید جهانمتن آهنگ امید جهان به نام چیکیلوم چیکیلوم - متن آهنگ چیکیلوم چیکیلوم از امید جهان - Omid Jahan – Chikilom Chikilom - Lyrics

شهریور ۲, ۱۳۹۷

متن آهنگ امید جهان به نام چیکیلوم چیکیلوم

متن آهنگ امید جهان به نام چیکیلوم چیکیلوم Omid Jahan – Chikilom Chikilom – Lyrics چیکیلوم چیکیلوم چیکیلوم آ چیکیلوم چیکیلوم چیکیلوم آ خیلی دوست دارم چیکیلوم چیکیلوم چیکیلوم آ نباشی من بیمارم چیکیلوم چیکیلوم چیکیلوم آ خیلی دوست دارم نبینمت بیمارم راه دریا دوره اوفی اوفی آب دریا ... ادامه مطالب »

شهریور ۰۲, ۱۳۹۷ ۰