فلو در رپ

بررسی فلو در رپ – بررسی فلو آهنگ ولگرد از اسلش – آموزش فلو در رپ

تیر ۸, ۱۳۹۷

بررسی فلو در رپ

بررسی فلو در رپ – بررسی فلو آهنگ ولگرد از اسلش – آموزش فلو در رپ بررسی فلو در رپ امروز به بررسی فلوی تک ترک ” ولگرد ” از اسلش میپردازیم .  که در سال گذشته  با آهنگسازی رامین منتشر ... ادامه مطالب »

تیر ۰۸, ۱۳۹۷ ۰