علی سورنا

مجموعه ریمیکس جدید نکو به نام چهار دیواری با حضور – رض ، نوید صدر ، بامداد و علی سورنا - Nekoo – 4Divari – Remix

مرداد ۱۹, ۱۳۹۷

چهار دیواری

مجموعه ریمیکس جدید نکو به نام چهار دیواری با حضور – رض ، نوید صدر ، بامداد و علی سورنا Nekoo – ۴Divari – Remix  

مرداد ۱۹, ۱۳۹۷ ۰