صندان

متن آهنگ صندان به نام سرباز - متن آهنگ سرباز از صندان - صندان سرباز متن آهنگ - 3endan - Sarbaz - Lyrics

09/07/2018

متن آهنگ صندان به نام سرباز

متن آهنگ صندان به نام سرباز 3endan – Sarbaz – Lyrics کسی سختیه راهو ندیده خیلیا شدن با من غریبه خیلیا نمیتونن ببینن میرسم حتی باشه شعرم عطیقه دیگه نیستن برام مهم کندم از همشون منمو یه مسیر سخت یه مقصد که هست اونور نور من ... ادامه مطالب »

سپتامبر 07, 2018 0


آهنگ جدید صندان به نام سرباز - آهنگ سرباز از صندان - صندان سرباز آهنگ جدید - 3endan - Sarbaz

09/07/2018

سرباز

آهنگ جدید صندان به نام سرباز 3endan – Sarbaz  

سپتامبر 07, 2018 0