سه برادر خداوردیتیر ۵, ۱۳۹۷

سه برادر خداوردی

علیرضا خداوردی (خواننده) میثم خداوردی (خواننده) مسعود خداوردی (خواننده) مسعود خداوردی یکی از برادران گروه خداوردی است . وی در زمینه موسیقی فان از سال ۹۱ فعالیتش را آغاز کرده و به گفته خودش سبک ابر فان را در ایران بوجود آورده ... ادامه مطالب »

تیر ۰۵, ۱۳۹۷ ۰