سه برادر خداوردیمتن آهنگ سه برادر خداوردی به نام دیش دری درین ماشالله - متن آهنگ دیش دری درین ماشالله سه برادر - 3 Baradar Khodaverdi - Dishdiri Dirin Mashalla-Lyrics

01/28/2019

متن آهنگ سه برادر خداوردی به نام دیش دری درین ماشالله

متن آهنگ سه برادر خداوردی به نام دیش دری درین ماشالله  3 Baradar Khodaverdi – Dishdiri Dirin Mashalla-Lyrics کی از همه قشنگ تره سه برادر خداوردی دیش دری درین ماشالله دیش دری درین ماشالله دیش دری درین ماشالله کی از همه قشنگ تره من ... ادامه مطالب »

ژانویه 28, 2019 0آهنگ سه برادر خداوردی به نام خوشگل لعنتی - آهنگ خوشگل لعنتی از سه برادر خداوردی - 3 Baradar Khodaverdi - Khoshgele Laanati

12/02/2018

خوشگل لعنتی

آهنگ سه برادر خداوردی به نام خوشگل لعنتی 3 Baradar Khodaverdi – Khoshgele Laanati  

دسامبر 02, 2018 0


06/26/2018

سه برادر خداوردی

علیرضا خداوردی (خواننده) میثم خداوردی (خواننده) مسعود خداوردی (خواننده) مسعود خداوردی یکی از برادران گروه خداوردی است . وی در زمینه موسیقی فان از سال ۹۱ فعالیتش را آغاز کرده و به گفته خودش سبک ابر فان را در ایران بوجود آورده ... ادامه مطالب »

ژوئن 26, 2018 0


1