زدبازی
متن آهنگ زدبازی یخ - Zedbazi - Yakh - Lyrics

06/10/2020

متن آهنگ زدبازی یخ

متن آهنگ زدبازی یخ Zedbazi – Yakh – Lyrics جوجه ها رو نشمردم زاخار پاییز نیست سختیا رو رد کردن ترقی آسون نیست روشن فکرا افسرده ان غر میزنن یه ریز آخرشم گوه خوردن یکم یخ برام بریز وقتی استارت زدیم این جاده رو ساختن پُره پیچ و خم بود ... ادامه مطالب »

ژوئن 10, 2020 0


متن آهنگ زدبازی بچه محل - Zedbazi - Bache Mahal - Lyrics

06/10/2020

متن آهنگ زدبازی بچه محل

متن آهنگ زدبازی بچه محل Zedbazi – Bache Mahal – Lyrics یه موقع هایی بود دنیا قشنگ بود یه موقع هایی بود میرفت جلو یه موقع هایی بود هر ورمون رنگ بود میخندیدیم ما شب تا صبح دلم تنگ شد یادمه چند سالی قبل بیست سر ... ادامه مطالب »

ژوئن 10, 2020 0