رضا روحانی


متن آهنگ علیرضا صارمی و رضا روحانی به نام مرا عهدیست با شادی - متن مرا عهدیست با شادی - Alireza Saremi Ft Reza Rohani - Mara Ahdist Ba Shadi

مرداد ۳, ۱۳۹۷

متن آهنگ علیرضا صارمی و رضا روحانی به نام مرا عهدیست با شادی

متن آهنگ علیرضا صارمی و رضا روحانی به نام مرا عهدیست با شادی Alireza Saremi Ft Reza Rohani – Mara Ahdist Ba Shadi مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد مرا قولیست با جانان که جانان جان من باشد به خط ... ادامه مطالب »

مرداد ۰۳, ۱۳۹۷ ۰