تهم

موزیک ویدیوی تهم به نام بیدارم - موزیک ویدیوی بیدارم از تهم - تهم بیدارم موزیک ویدیو - Taham - Bidaram - Video

04/12/2019

بیدارم

موزیک ویدیوی تهم به نام بیدارمTaham – Bidaram – Video

آوریل 12, 2019 0


متن آهنگ تهم و ژودیت بگوشت - متن آهنگ بگوشت تهم و ژودیت - دانلود آهنگ جدید تهم و ژودیت - Taham - BeGooshet .Ft J66DIT - Lyrics

03/31/2019

متن آهنگ تهم و ژودیت بگوشت

متن آهنگ تهم و ژودیت بگوشت Taham – BeGooshet .Ft J66DIT – Lyrics تو روز خیره به هدفمو شیب نور تو شب شرم شیرجه شعرا تو شعرا شور از قدیم جدیدترینیم تمیزترین مارو حتی وقتی که بسته بود چشماشون پخش انگار ویروس باشم سه قاره اونورتر وصلم ... ادامه مطالب »

مارس 31, 2019 0


آهنگ تهم و ژودیت به نام بگوشت - آهنگ بگوشت از تهم و ژودیت - دانلود آهنگ جدید تهم - Taham - BeGooshet .Ft J66DIT

03/31/2019

بگوشت

آهنگ تهم و ژودیت به نام بگوشتTaham – BeGooshet .Ft J66DIT 

مارس 31, 2019 0


متن آهنگ تهم ناگفته - متن آهنگ ناگفته تهم - دانلود آهنگ جدید تهم - تهم ناگفته متن آهنگ - Taham - Naagofte - Lyrics

03/17/2019

متن آهنگ تهم ناگفته

متن آهنگ تهم ناگفته Taham – Naagofte – Lyricsخوندم از صلح خوندم از جنگ خوندم از گل خوندم از سنگ خوندم از ذوق خوندم از رنگ خوندم از قوم خون و فرهنگ خوندم از خیر خوندم از شر خوندم از دین خوندم از حق خوندم از ... ادامه مطالب »

مارس 17, 2019 0متن آهنگ تهم شفاف - متن آهنگ شفاف تهم - آهنگ تهم به نام شفاف - Taham - Shaffaf - Lyrics

03/15/2019

متن آهنگ تهم شفاف

متن آهنگ تهم شفاف Taham – Shaffaf – Lyrics از سر غم دور باز قدم زنون زیر نور ماه مرزی نذاشته سقف برام یا دیوار زمان ایستاده ساعتها دالی وار وقتی سبک تر از باد شدم نیوتن و جاذبه ها دور از یاد ... ادامه مطالب »

مارس 15, 2019 0متن آهنگ تهم شوریده - متن آهنگ شوریده تهم - تهم شوریده متن آهنگ - شوریده تهم متن آهنگ - Taham - Shoorideh - Lyrics

03/12/2019

متن آهنگ تهم شوریده

متن آهنگ تهم شوریده Taham – Shoorideh – Lyrics تو مست من دیوانه  ما را که برد خانه؟ صد بار تو را گفتم  کم خور دو سه پیمانه در شهر یکى کس را  هوشیار نمیبینم هر یک بدتر از دیگرى بوزینه و میمانه دوباره شامگاهه ... ادامه مطالب »

مارس 12, 2019 0متن آهنگ تهم بیدارم - متن آهنگ بیدارم تهم - تهم بیدارم متن آهنگ - بیدارم تهم متن آهنگ - Taham - Bidaram - Lyrics

03/05/2019

متن آهنگ تهم بیدارم

متن آهنگ تهم بیدارم Taham – Bidaram – Lyricsلیوانم میخواد فراموشیمو سیگارم باز میخواد هم آغوش شیم و میخوام جمع بشن کل قبیله به شبین میگم امشب حتى نخوابون شینو چز برق میندازه به دست زنجونا اونور آتى قاطى میکنه 808 و تنبورا رو دوزش رو ... ادامه مطالب »

مارس 05, 2019 0