آهنگ جدید سجادی

دنلود آهنگ سجادی ترس

10/18/2020

دنلود آهنگ سجادی ترس

دنلود آهنگ سجادی ترس به همراه متن Sajadii – Tars متن آهنگ ترس سجادی میترسیدم همیشه اَ بهتر اَ خودم میترسیدم که آدما بهم ندن فرصت میترسیدم پام بره یه قدم کج فقط ببازم و نشه یه روز ببرم من همین ترسها بوده برام بیشترین درد با ... ادامه مطالب »

اکتبر 18, 2020 0


متن آهنگ ترس سجادی

10/17/2020

متن آهنگ ترس سجادی

متن آهنگ ترس سجادی به صورت کامل Sajadii – Tars – Lyrics میترسیدم همیشه اَ بهتر اَ خودم میترسیدم که آدما بهم ندن فرصت میترسیدم پام بره یه قدم کج فقط ببازم و نشه یه روز ببرم من همین ترسها بوده برام بیشترین درد با پایین ... ادامه مطالب »

اکتبر 17, 2020 0


دانلود آهنگ سجادی تولدی دیگر

10/11/2020

دانلود آهنگ سجادی تولدی دیگر

دانلود آهنگ سجادی تولدی دیگر به همراه متن Sajadii – Tavalodi Digar متن آهنگ تولدی دیگر سجادی هوا سرد حواس پرت چرا همه جا تاریکه کجام الان من آقا من کجام یعنی اینجا عین اتاقم نیست چرا نمیتونم بلند شم چرا نمیتونم تکون بخورم اه نمیدونم چه مرگم شده نمیکنم ... ادامه مطالب »

اکتبر 11, 2020 0


متن آهنگ تولدی دیگر سجادی

10/11/2020

متن آهنگ تولدی دیگر سجادی

متن آهنگ تولدی دیگر سجادی به صورت کامل Sajadii – Tavalodi Digar – Lyrics هوا سرد حواس پرت چرا همه جا تاریکه کجام الان من آقا من کجام یعنی اینجا عین اتاقم نیست چرا نمیتونم بلند شم چرا نمیتونم تکون بخورم اه نمیدونم چه مرگم شده نمیکنم قلبم رو ... ادامه مطالب »

اکتبر 11, 2020 01