آهنگ جدید تهم

متن آهنگ دگرانی تهم

10/18/2020

متن آهنگ دگرانی تهم

متن آهنگ دگرانی تهم به صورت کامل Taham – Degarani – Lyrics گوشاتو به من بدوز وقتی دارم حرف میزنم برسه به سمع به گوش به نبض به پوست به مغزت اصلا لباتم به هم بدوز توجه بده به متن اثر وقتی من حرف میزنم وقتی ... ادامه مطالب »

اکتبر 18, 2020 0


دانلود آهنگ تهم دگرانی

10/18/2020

دانلود آهنگ تهم دگرانی

دانلود آهنگ تهم دگرانی به همراه متن Taham – Degarani متن آهنگ دگرانی تهم گوشاتو به من بدوز وقتی دارم حرف میزنم برسه به سمع به گوش به نبض به پوست به مغزت اصلا لباتم به هم بدوز توجه بده به متن اثر وقتی من حرف ... ادامه مطالب »

اکتبر 18, 2020 01