آموزش رایم

رایم در خوانندگی رپ – آموزش کامل رایم در رپ – آموزش خوانندگی رپ

تیر ۸, ۱۳۹۷

رایم

رایم در خوانندگی رپ – آموزش کامل رایم در رپ – آموزش خوانندگی رپ رایم در خوانندگی رپ سالهاست که در ایران رپ به وجود اومده .و رپر ها آثار گاهی خوب گاهی ضعیف رو  به جامعه تحویل داده اند . ... ادامه مطالب »

تیر ۰۸, ۱۳۹۷ ۰