متن آهنگ

Taham – Kambudi

نداره اختیارى به روى نفست نه؟
به هر سازى زده شه، بدن برقصد نه؟

که میزنى دس دس
بزن دس دس
بزن دس دس
بزن دس بزن برقص برقص
دس دس
بزن دس دس
بزن دس بزن برقص برقص
برقص
برقص
برقص
برقص…برقص…برقص

تو که پولدار بى پولى
بگو ببینم تو راه چى موندى؟
تو که سِتِ لوفِرِت و پولوت
بکن تا ببینن گولاخ کى بودى
نکنه بى عارى بد باشه ها
نریزه بیرون این پر پاچه هاتون
نکنه لایکا کم باشه
سرش دعوا نشه بد باشه ها
کمبودى کمبودى
دست خودتون نیست
هرجور میلرزونین
دست خودتون نیس
هرجور میچرخونین
دست خودتون نیست
خودتون نیس
خودتون نیس
چون میرقصوننتون واسه ى هرچى دورتون نیست
دورتون نیس
دورتون نیس
پس بزن

دس دس
بزن دس دس
بزن دس دس
بزن دس بزن برقص برقص
دس دس
بزن دس دس
بزن دس دس
بزن دس بزن برقص برقص

برقص

Taham – Kambudi

صب تا شب پاى بى بى سى میشینى
یا کانال عوض، پى ام سى میبینى
حشمت پسر میندازه جفتک
میخونه چقده شیرینى
یه ذره لا کار سریال ترک
به به…فساد و مفتشعر
شبارو بیدارى به جاى صبح
پى فساد و مفتشعر
عرق
عرق بریز عرق
بدبخت بیمصرف بریز عرق بریز عرق
بگیر عکس…بزن متناى بى ربط
تمنا که یکى رد بشه قلب بذاره زیر این عکس بجا مغز

بزن دس دس
بزن دس دس
دس بزن برقص برقص
دس
بزن دس بزن برقص برقص

برقص

یه دقه نرقص این چاوشى نى
گوشاتو بده.. چشامو بگیر
ببین گرسنه اس زیر خط فقر فکرت
نترس.. شامو چیدیم
فقط بده بره چیزایى که میگمو

این راهه، گیرایى که میدم رو گوش بگیر
بیراهه نرو! تو ایراد خودت. من ایراد منو
چون دوتا دست و دو پا خسته از این رقص
یه تلخک که به مقصد نرسیدس
کجاس اصل و کجاس فخر و کجاس ثروت اگر دست شماس پس؟
تا سر لوحتون سوء برداشت از اتباع دیگس

نزن دست دست
نزن دست دست
نزن دست دست
نزن نرقص نرقص
نزن دست دست
نزن دست دست
نزن دست دست
نزن نرقص نرقص

نرقص

نرقص

نرقص کپک نرقص

نرقص

نرقص نرقص نه

کمبودی
میانگین: 5 از (1) رای

همچنین ممکن است دوست داشته باشید...

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *