متن آهنگ

Masoud Darvish – Allah Tee Tee

اَلا تی تی می دیل

اَلا تی تی می دیل تنگِ تی واستی

چِرِ نَیی مَگر تو گُمِ بوستی

یِ روز تو بی می مهتابِ بُجوران

بوشویی و مَرَ تنها بَنایی نامسلمان

بوشو ابرِ سیاه دِ خَستهَ بوسته

اَلا تی تی رِ دیل واهیله بوسته

اَلا تی تی اَلا تی تی اَلا تی تی اَلا تی تی

بیا بیرون بیا دِ تاب دشت و دریایه

باغ و صحرایه

می دیل تَنگِ می دیل تَنگِ

چِرِ دنیا بد آهنگه اَلا تی تی جان

اَلا تی تی جان

بیا بیرون کویه ایسایی بیا بیرون کویه ایسایی

تی نامِ رِ بِمَرده بوموم

اَلا تی تی جان اَلا تی تی جان

بیا دِ تاب خاکِ ایوانه رَ بیا دِ تاب خانه ایوانه

راه و روخانه راه و روخانه

بیا دِ تاز خوک و گورگانِ

باد و بارانه باد و بارانه

می دیل تنگه تی واسین

می دیل تنگه گیلانه رِ (۲ بار)

تو نِسابی آوارِ بوستی اَلا تی تی

آی تو نِسابی بیچارِ بوستیم اَلا تی تی

اَلا تی تی جان اَلا تی تی جان

بیا بیرون از ابرِ جیر

سفیدِ بوسته می چومان

بیا بزن ریشه ی ظُلم و سِتَمِ با تی تبر

اَلا تی تی جان

می دیل تنگه تی واستین

می دیل تنگه گیلانِ رِ (۲ بار)

Masoud Darvish – Allah Tee Tee

(ترجمه)

اى شکوفه که مانند ماه هستى دلم تنگ برایت(٢)

چرا نمى آیى؟آیا مگر تو گم گشتى؟

یک روز در آن بالا(آسمان) مهتاب من بودى

رفتى و مرا تنها گذاشتى اى نا مسلمان

ابر سیاه خسته شد و دیگر رفت

دل شکوفه مهتاب تنگ شده

♫♫♫♫

اى شکوفه مهتاب(۴) بیرون بیا

و دشت و دریا بتاب

و به باغ و صحرا بتاب

دلم تنگه دلم تنگه

چرا دنیا آهنگ بدى است؟

اى نور مهتاب شکوفه مهتاب

کجا هستى بیا بیرون

کجا هستى بیا بیرون

اى شکوفه مهتاب

براى اسم تو مرده بودم اى شکوفه مهتاب

بیا پرتو افشان کن به ایوان خانه (٢)

به راه ها و رودخانه ها (٢)

بیا به خوک ها و گرگها بتاز…(منظور خودى نشان بده)

به بادها و باران ها

(دلم تنگه براى تو ، دلم تنگه براى گیلان)٢

♫♫♫♫

اى شکوفه مهتاب تو نبودى ما آواره شدیم

با تو هستم

اى شکوفه مهتاب تو نبودى بیچاره شدیم

اى شکوفه مهتاب اى نور مهتاب

از زیر ابر بیرون بیا

از بس منتظرت ماندم چشمانم سفید شده

بیا هر چه ظلم و ستم هست را ریشه کن کن

با تبر خودت اى شکوفه مهتاب

(دلم تنگه برایت ، دلم تنگه براى گیلان)

همچنین ممکن است دوست داشته باشید...

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *