متن آهنگ محمد معتمدی به نام زنجیرش کنید

متن آهنگ محمد معتمدی به نام زنجیرش کنید

Zanjirash Konid

هر چه دیدم من درونه آینه تعبیر شد , هر چه دیدم من درونه آینه تعبیر شد
روحه من فرهاد مجنونیست زنجیرش کنید , روح من فرهاد مجنونیست زنجیرش کنید

شب برای خسروان آرامشی دارد نهان , شب برای خسروان آرامشی دارد نهان
راز تنهایی چه باشد راز تنهایی چه باشد خوب تفسیرش کنید

متن آهنگ محمد معتمدی به نام زنجیرش کنید

خواب دیدم مار گیسویش به دستم میخزید , خواب دیدم مار گیسویش به دستم میخزید
حاله او چون حاله آتش بود تعبیرش کنید , تعبیرش کنید

یاد او جان مرا با خود به هر سو میکشد , یاد او جان مرا با خود به هر سو میکشد
یار من از جنسه دوزخ بود زنجیرش کنید , زنجیرش کنید زنجیرش کنید زنجیرش کنید

متن آهنگ زنجیرش کنید از محمد معتمدی

Zanjirash Konid

ناشناسی ساعته عمرِ مرا پرسید و رفت آینه شعر مرا دزدید تکثیرش کنید
ناشناسی ساعته عمرِ مرا پرسید و رفت آینه شعر مرا دزدید تکثیرش کنید

جای پای آسمان بر خاکه من جا مانده بود , جای پای آسمان بر خاک من جا مانده بود
چشم من مسحور چشمی بود تدبیرش کنید , تدبیرش کنید تدبیرش کنید تدبیرش کنید
زنجیرش کنید زنجیرش کنید , زنجیرش کنید زنجیرش کنید

Related to:

همچنین ممکن است دوست داشته باشید...

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *