متن آهنگ پایا الکترونیست

متن آهنگ پایا الکترونیست

Paya – Electronist (Ft-Nova) – Lyrics

ببین اینجا همه چی رو دراگ مراگ معنی میشه فقط

دهن تلخی میشه نچشیدی نفهم

پس هه نمیدونی چی میگم

هدف نمیدونی چی دیدم

کلیدم اگه بگم میر..ن

خب چه برسه مصرف

اَ دست رفت دو تا پَک مک خرید

دو تل خط مط زد بعد هم تشک پرید و

راهشو مث خر کج رفت در رفت

دافات رامه رامه ولی یهو رم کردن

اصا میخریمت بگو بینم سر جمع چند

میاد حرف از من

یه ترک میدم دایی کل شهر شن چند

ببین رپ در رگ

ما نابیای تهیم مثل طلاییم و شما مث آلیاژ مسین

اصا ببینم چتیم قفلیم چتیم

میگن اسمش نوواست خوردیم هی

آروم میشیم مث مورفین سفیدیم اوجی سبز

اگه هول شیم که ری.. توجیه اه

اگه خیلی لاتی پا کن شلوار کردی پَ دایی

زبونه رو همین الان هم خوردی نه ببین

آخرش هم بگم

که ما زندگی رو فقط روی کاغذامون میبینیم

و ساعتا رو شریکیم و ماورا میبینیم

که باورا رو میچینیم باورا رو میچینیم

منو پایاییم کج رو هواییم

داستانیم دایی شب رو یالاییم

شب رو لالاییم شب رو دالاییم

کج رو هواییم شب رو دایاییم

کج رو هواییم شب رو هواییم

سر صبح باشی آوردیم دوزا رو پایین

کودی کوکائین من و نوائیم

من و نوائیم کودی کوکائین

نوا و پایائه باید بقیه رو بدی بره هه هه

ایران یه پایداره باید بقیه رو بدی بره هه هه

هر چی بخوایو حامد داره

مگه میشه بهت بگه نه نه

وقتی جن … ام داغ و هاره

ممکنه یه چی بگه بنگ بنگ

باید بدی بره نه

باید بقیه رو بدی بره نه نه

باید بدی بره نه

باید بقیه رو بدی بره نه نه

میگن میشه یه بار غر نزنی یه لاین

یه بار فحش ندی تو آهنگات

میگن میشه یه بار …نگن این نامردا

دا..و سفت بچسب دوباره یه بار بُر نزنی به صف

اون یکی بغلشه وایت برد چشا رو مانیتور طوری قفل

سه بار ک .. رد شد ندید

انگاری نشادر زدیم و شماست گم

من چقدر تابلو ام

لش بازی بسه یه کمی درس بخون هرزگاهی ورزش

فیک باش بعدش میاد لفاظی دستت

چون مست میشی گهگاهی الک و وید بسه

چون رپ داشی وصله به رمزای بسته

که گهگاهی مغز جلو روته میبینیشو مغز گا ..یدست

نمیفهمه تصویره گهگاهی محوه

چون بد دادی رد که روان میشه چپ

که زمان میشه قبل که مکان میشه بحثت

پس الان که زنگ زبان نی بنگه

نواره دورشم زرده بی رنگه

طلاییه و معنیش اینه اگه

بخوای در بری طنزه و ور بری برگش

میرسه به جیبت اگه غرق بشی مرگه

چون رو قلب گنجه نی گنجش

پاشی بهت نقشه میدم بری حله

ما همه یه نقش بی جنبه ایم

رپ ضرب من ضرب بی رحم این رپ

تازه اینا رایمه فقط بچه شعره

نرمش قبلش تا که فاجعه رد بشه

مغز و بدنم فاصله کم

یه چشم چپ یه چشم بسته

گویایی مویایی گویا این مخ دیگه گا…دست

میگه آروم بسشه

انگار دریاییم میکنن کنارمون میخوابن

دخترام همه میگن نرمه شن

منو پایاییم کج رو هواییم

داستانیم دایی شب رو یالاییم

شب رو لالاییم شب رو دالاییم

کج رو هواییم شب رو دایاییم

کج رو هواییم شب رو هواییم

سر صبح باشی آوردیم دوزا رو پایین

کودی کوکائین من و نوائیم

من و نوائیم کودی کوکائین

کودی کوکائین من و نوائیم

همچنین ممکن است دوست داشته باشید...

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *