متن آهنگ هانا نارنجی

متن آهنگ هانا نارنجی

Hana – Narenji – Lyrics

چنون که میروی آی چنون که میروی این سو نگاه کن

جومه نارنجی گلم رخسار نارنجی

مو بیمار تویوم وای مو بیمار تویوم

دردم دوا کن جومه نارنجی گلم رخسار نارنجی

جومه نارنجی رخساره نارنجی

فرار شهر تو شدم ز دست نارنجی

آخ یار نارنجی رخسار نارنجی

خراب صحراها شدم ز دست نارنجی

متن آهنگ نارنجی هانا

Hana – Narenji – Lyrics

گرفتار تویوم گرفتار تویوم

رنجیده این دل جومه نارنجی گلم رخسار نارنجی

دل رنجیده را آی دل رنجیده را

از خود رضا کن جومه نارنجی گلم رخسار نارنجی

جومه نارنجی رخساره نارنجی

فرار شهر تو شدم ز دست نارنجی

آخ یار نارنجی رخسار نارنجی

خراب صحراها شدم ز دست نارنجی

آخ دلم پی دلته جومه نارنجی کجا منزلته جومه نارنجی

دلم پی دلته جومه نارنجی کجا منزلته جومه نارنجی

خودت گفتی به وقت خودت گفتی به وقت گل میایی

جومه نارنجی گلم رخساره نارنجی

گل عالم تموم آی گل عالم تموم شد کی میایی

جومه نارنجی گلم رخساره نارنجی

اين متن مربوط به آهنگ زير است:

همچنین ممکن است دوست داشته باشید...

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *