تاریخچه قیچک


تاریخچه قیچک – قیچک ساز ایرانی – معرفی ساز قیچک – قیچک چیست – ساز قیچک – قیچک


پیشینه و معرفی

ساز قیچک با شکلی که امروزه در گروه های موسیقی شهری ایران به کار می رود، پیشینه ای تقریباً 50 ساله

دارد. نخستین بار در کارگاه ساخت سازهای سنتی وزارت فرهنگ و هنر ایران توسط ابراهیم قنبری مهر با الگو

برداری از یک ساز بومی بلوچستان صورت گرفت. قیچک از خانواده سازهای زهی آرشه ای است. نوع بومی

اش که در بلوچستان سرود Sorud خوانده می شود، معمولاً دوازده سیم دارد. شش سیم نقش واخوان دارند

و شش سیم دیگر در خدمت ملودی نوازی قرار می گیرند. سرود ساز اختصاصی بلوچ هاست و از طریق ایشان

به اقوام همجوار سرایت کرده است. این ساز در فرهنگ بلوچی هم به صورت تکنوازی و هم گروه نوازی با

تنبورک و دهلک نواخته می شود.

تاریخچه قیچک – قیچک ساز ایرانی – معرفی ساز قیچک – قیچک چیست – ساز قیچک – قیچک

اما الگوی شهری سرود که امروزه در موسیقی شهری ایران کاربرد دارد، فاقد سیم های واخوان است و مانند

ویولون و کمانچه فقط چهار سیم دارد و همانند کمانچه کوک می شوند. در واقع قیچک مورد استفاده در

موسیقی شهری، نوعی کمانچه است که فقط شکل کاسه اش متفاوت ساخته می شود. کاسه طنینی

قیچک همانند تار دو بخش است که بر روی دهانه کاسه کوچک آن، قطعه ای پوست بره یا بز می کشند و خرک

بر روی آن قرار می گیرد. دهانه کاسه بزرگ تر، هیچ پوششی ندارد و بیشترین حجم صدای ساز هم از آن بیرون

می آید.

تاریخچه قیچک – قیچک ساز ایرانی – معرفی ساز قیچک

امروزه نمونه های بم تر این ساز در موسیقی گروه نوازی و ارکستری ایران بیشتر مورد توجه اند. ساخت قیچک

آلتو و قیچک باس با الگو برداری از خانواده ویولون صورت گرفته است. محدوده صدا دهی آن ها نیز دقیقاً با نظایر

خود مانند ویولون آلتو و ویلنسل برابر است. شیوه نواختن نمونه های آلتو و به ویژه قیچک باس نیز همانند

نواختن ویلنسل است.

قیچک چیست – ساز قیچک – قیچک


نوازنده سرود و تنبورک

نمونه 1: نوازنده سرود و تنبورک


نمای روبرو از قیچک

نمونه 2: نمای روبرو از قیچک


نمای جانبی از قیچک

نمونه 3: نمای جانبی از قیچک


قیچک باس و شیوه نواختن آن

نمونه 4: قیچک باس و شیوه نواختن آن

منبع: نگاره – مدرسه فارابی


 

همچنین ممکن است دوست داشته باشید...

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *