آموزش هنر موسیقی با کیبورد و پیانو


آموزش هنر موسیقی با کیبورد و پیانو – نواختن کیبورد و پیانو – هنر نواختن کیبورد و پیانو


آموزش هنر موسیقی با کیبورد و پیانو – نواختن کیبورد و پیانو – هنر نواختن کیبورد و پیانو

نوشتن نت و اهنگ و فیلم و عکس از ابتدا تا حرفه ای و برای یادگیری موسیقی:

کرشندو و دکرشندو
گاهی در قطعات شدت تدریجی کاهش و افزایش مییابد که از علامت هایی مثل: کرشندو که علامت مانند علامت بزرگتر ریاضی که به سمت راست است که نشان دهنده افزایش تدریجی شدت است.و دکرشندو برعکس آن نشان دهنده کهش تدریجی شدت است و مانند علامت کوچکتر ریضی به سمت چپ تا جایی که ادامه داشتهباشد باید شدت را کمتر و کمتر کرد.

خط اتصال

هر گاه زیر دو نت هم نام یک خط خمیده بیاید و آن ها را به هم وصل کند به آن خط می گوییم خط اتحاد.

خط اتحاد فقط برای وصل کردن دو نت به هم است که نت طولانی تری را می سازد.

ولی خیلی ها فکر میکنند خط اتصال همان خط اتحاد است.ولی خط اتصال با خط اتحاد خیلی فرق میکند.خط اتصال زیر جند نت غیر همنام میآید و برای زیبا تر شدن آهنگ و در بعضی مواقع اگر خط اتصال رعایت نشود آهنگ یا قطعه موسیقیخراب میشود.

در نت های تنظیم شده برای از ساز های بادی مثل شیپور،نی،فلوت ، هارمونیکا و… اگر خط اتصال بیاید نوازنده باید از ابتدا شروع خطاتصال تا آخر خط اتصال باید با یک نفس بنوازد.درساز هایی مثل ویولون ، ویولون سل یعنی نوازنده نت را از اول تا پایان خط اتصال باید با یک آرشه بنوازد.

و اما در ساز هایی مثل پیانو و کیبورد به معنی این است که نت را بدون هیچ فاصله و سکوت کوتاهی نت را پشت سر هم بنوازید.

برای همین خط اتصال یکی از مهم ترین علامت های موسیقی است.

نت های نقطه دار
هر گاه کنار نتی یک علامت نقطه بیاید نت یک و نیم برابر میشود یعنیاگر نت گرد یعنی چهار ضرب است +نصف خودش یعنی سفید که
دو ضرب است میشود در نتیجه ارزش نت 6 ضرب میشود. و اما اگر در کنار نت دو نقطه بیاید ارزش نت مثلا اگر گرد است + نصف نصفش میشود که برابر میشود با هفت ضرب.

نواختن کیبورد و پیانو – هنر نواختن کیبورد و پیانو

ولت
هر گاه در قطعه ای تکرار وجود داشته باشدولی در اجرای دومین بار قسمت آخر تکرار نشود از این علامت استفاده میشود.یعنی پس از انجام تکرار به جای ولت یک ولت دو اجرا میشود.

نت جنگل بلز(بی کلام)

این نت مثل همیشه ساده نوشته شده است.

این نت به آکورد نوشته شده است زیرا در نت اصلی به آکورد و دقیقا مانند نت اماده شده است.

برای زدن نت به پیانو فقط باید از روی نت بنوازید ولی برای تبدیل نت به کیبورد باید ابتدا ریتم مناسب برای آهنگ پیدا کنید و

سپسrepeatرا روشن کنید و آکورد ها رو نگه دارید.

امیدوارم از این مطلب خوشتون آمده باشه.

زندگینامه جهانگیر کامیان

جهانگیر کامیان در سال 1316 در تهران به دنیا امد.پدرش مردی اهل ذوق و از دوستداران موسیقی یخصوص موسیقی سنتی ایران بو که

خود با نواختن تار آشنایی داشت و گه گاه در منزل با دوستان هنرمند خود قطعاتی را اجرا میکرد . از همان اول جهانگیر خواست تار را بیاموزد.پدر که ذوق و استعداد فرزند را در یادگیری تار مشاهده میکرد او را به نواختن تار تشویق کرد و او به سرعت گوشه هایی از موسیقیایران را فرا گرفت .

چون جهانیگیر عشق وافری به یادگیری ویولن داشت از پدر خواست تا مشق ویولن کند پدر هم یک ویولن کوچک 8/2را که به اندازه ی دستهای کوچکش بود برای او سفارش داد و وی را به کلاس استاد عبدالله جهان پناه فرستاد.

با راهنمایی های استاد جهان پناه جهانگیر ساخته شد و چنان در آموختن پیشرفت کرد که روزی استاد جهان پناه به  وی گفت:حالا کهدوره های ویولن سنتی و کلاسیک و متد های مربوطه را به خوبی مینوازی برای آگاهی و تبهر بیشتر در شیوه نوازندگی ردیف هایسنتی بهتر است

چند سالی نزد ابولحسن صبا بروید از آن تاریخ جهانگیر در کلاس استاد صبا حاضر شد و با فراگیری ردیف ها از استادصبا نوازندگی ا به کمال رسید.

پس از یادگیری و تکمیل موسیقی ایرانی جهانگیر کامیان به ایتالیا سفر کرد و تحت نظر اساتید بزرگ موسیقی به فراگیری تکنیک آرشه

کشی نوین موسیقی کلاسیک پرداخت در کنار ویولن پیانو و سلفژ و سازشناسی (اکوستیک) را برای هر چه پر بار تر کردن هتر خویش

فرا گرفت.

پیانو و کیبورد

پس از بازگشت به ایران طی مدت 15 سال در ارکستر های مختلف از جمله ارکستر استاد جهان پناه و ارکستر ویژه به سر پرستی

استاد مشیر همایون شهر دار در رادیو ایرا به نوازندگی ویولن پرداخت و استعاد و هنر خود را به عنوان یکی از بهترین نوازندگاه این ارکستر

به همگان شناساند.

جهانگیر کامیان حدود یکصد چهل آهنگ ساخت که با صدای خوانندگان مختلف رادیو اجرا و ظبط شد.

ولی همواره در نظر داشت در مقام معلمی آموخته های خود را به هنرجویان منتقل کند وشاگردانی  را تربیت و به جامعه هنری معرفی

کند که از مقام و جایگاه والا برخوردار باشند و به دین ترتیب از سال 1336 تعلی شاگردام مستعد و با ذوق را در کلاس های مختلف پیشه

خود ساخت و با حضور در کلاس های (مرحوم میثاقیان)در خیابان نادری و اکادمی موزیک ایران (استاد اسکوئی به تدریس پیانو و ویولن

پرداخت .

سال 1349 اقدام به تاسیس کانون موسیقی چنگ کرد و از آن زمان تا کنون شاگردان زیادی را تربیت کرده است که هر یک از ان ها چهره

ای تابناک در عالم هنر به شمار میروند که از جمله نوازنده موفق و چیره دست آقای بیژن مرتضوی است.

هنر نواختن کیبورد و پیانو

تغییرات سرعت

از آنجایی که برای تنوع در یک قطعه موسیقی، آهنگسازان سرعت قطعه قطعه را تغییر میدهند تا از یک نواختی و خسته کننده گی در
آید ، لذا این تغیرات را در قطعه موسیقی یه وسیله علائمی که در زیر خطوط حامل میآید نمایش میدهیم.تغییرات سرعت به دو گونه

امکان پذیر است: الف)تغییر ناگهانی(ثابت):با تغییر اصطلاح سرعت در بالای خطوط حامل،سرعت از عددی به عدد دیگر تغییر میکند ونوازنده یا خواننده بادیدن عبارت جدید ،سرعت قطعه را تغییر میدهد .

به عنوان مثال هر گاه سرعت قطعه (آهسته) باشد و در اواسط قطعه اصطلاح (تند )بیاید ،سرعت را تقریبا به میزان 2 برابر میبایست افزایش دهیم یعنی زمان هر ضرب نصف می شود. ب)تغییرات تدریجی سرعت:توسط عبارت هایی که در زیر خطوط حامل میایند، مشخص می شود .

هر گاه بخواهیم سرعت را به تدریجافزایش دهیم از عبارت accel وهرگاه بخواهیم کاهش دهیم از اصطلاح . rall یاrit استفاده میکنیم .در تغییرات تدریجی قسمتی از قطعه که عبارتهای فوق ، زیر آن بیاید به تدریج تند تر یا کند تر میشود و پس از مدت کوتاهی با آمدن

اصطلاح Atempo و یا tempo primoدوباره به سرعت اصلی یا اولیه برمیگردد.

از جمله عوامل دیگری که باعث احساس تغییر سرعت میشود، ریز تر شدن الگوی ریتمیک است.

هر گاه در یک ضرب تعداد نت بیتری شنیده شود شنونده سرعت تندتری را احساس میکند.

در صورتی که تعداد ضربات در دقیقه یا همان سرعت تغییر نکرده است .

عبارات برای هر محدوده سرعتی در مترونوم

اصطلاحات و عبارات سرعت و محدوده تعداد ضربات آن برای هر مترونوم متفاوت است ولی عموما مطابق موارد زیر میباشد.
محدوده سرعتی برای هر اصطلاح اصطلاح برای هر محدوده سرعت
40 Garve
40-60 Largo
60-80 Adagio
80-100 Andante
100-120 Moderato
120-160 Allegro
160-200 Presto

سرعت(tempo)و مترونوم

تعداد ضربات در دقیقه را سرعت گویند. به عبارت دیگر برای اینکه مشخص شود هر ضرب چه مدت زمانی طول میکشد و قطعه ساخته شده توسط آهنگساز با سرعتمشخصی اجرا گردد،سرعت را تعریف میکنند .

به عنوان مثال هر گاه سرعت برابر 60 باشد یعنی 60 ضرب در دقیقه زده شود، معادل آن است که ضرب یک ثانیه خواهد بود.و هر گاه سرعت قطعه موسیقی 120 باشد یعنی 120 ضرب در دقیقه خواهیم داشت که معادل هر ضرب 0/5 خواهد بود.

سرعت را توسط عبارتی که در بالا خطوط حامل و در ابتدای قطع باید مشخص میکند.کنترل سرعت را توسط دستگاهی به نام مترونوم انجام میدهند.نوازندگان یا خوانندگان آماتور در ابتدای آموزش برای تنطیم سرعت خود با این وسیله تمرین های دروس مورد نطر خود را انجام میدهند.

دستگاه مترونوم مطابق شکل زیر است که همانند ساعت دیواری پاندولی دارد که با نوسان آن ضربات را نشان میدهد.

نوازندگی پیانو و کیبورد

بروی مترونوم صفحه ای مدرج وجود دارد که هر گاه وزن روی پاندول روی یکی از درجات قرار دهیم.

مترونوم با همان سرعت مشخص شده شروع به نوسان کرده با هر بار نوسان صدایی شبیه تیک تاک ساعت ایجاد میکند که با شماره

این صدا ها همان سرعت مشخص میشود.

به عبارت یگر این صدا ها همان ضربات می باشند.

همان طور که گفته شد سرعت توسط اصطلاحاتی که بالا خطوط حامل می آیند مشخص میشود.

این اصطلاحات به زبان ایتالیایی بوده و همان عباراتی هستند که بروی دستگاه مترونوم نوشته شده اند و هر یک محدوده سرعتی را

مشخص میکنند .

منبع: نگاره

همچنین ممکن است دوست داشته باشید...

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *