آموزش نت خوانی گیتار جلسه ۲ (ترم اول)


آموزش نت خوانی گیتار جلسه ۲ (ترم اول) – نت خوانی گیتار جلسه دوم ترم ۱


آموزش نت خوانی گیتار جلسه ۲ (ترم اول)

سلام

امیدوارم جلسۀ اول را به اندازه کافی تمرین کرده باشید.

در این جلسه می آموزیم:

۱ . جایگاه نت F روی حامل

۲ . دو لا خط پایان

۳ . تمرین (با استفاده از ۲ نت E و F)

۴ . جایگاه نت G روی حامل

۵ . تمرین (با استفاده از ۳ نت E و F و G)

۶ . تمرین (نواختن ۳ نت E و F و G با پرش های ملودیک)

۷ . استفاده از نت سفید

۸ . تمرین (قطعه Tick Tock)

۹ . استفاده از نت سفید نقطه دار

۱۰ . تمرین (یک والس آسان)

یادآوری | نت E

در جلسه قبل مشاهده کردیم که نت E (سیم ۱ دست باز) بین خط های چهارم و پنجم حامل قرار دارد. (مانند تصویر زیر)

نت E سیم ۱ دست باز

نت E سیم ۱ دست باز

نت E سیم ۱ دست باز

جایگاه نت F روی حامل

نت F (سیم ۱ فرت ۱) روی خط پنجم حامل قرار دارد. (مانند تصویر زیر)

نت F سیم ۱ فرت ۱

نت F سیم ۱ فرت ۱

نت F سیم ۱ فرت ۱

دولاخط پایان

دولاخط پایان علامتی است که در انتهای نت های یک آهنگ می آید و نشان دهندۀ پایان قطعه موسیقی است.

مشخصۀ دولاخط پایانی، ضخیم بودن خط بیرونی نسبت به خط داخلی است. اما اگر هر دو خط باریک باشند، این دولاخط برای جدا کردن بخش های مختلف در یک قطعه موسیقی استفاده میشود. مثلاً اگر در میزان قبل و بعد، کسر میزان تغییر کرده باشد از دوخط باریک موازی استفاده میشود که به آن دولاخط میگویند، ولی چنانچه خط اول دولاخط نازک باشد و خط دوم کلفت باشد، پس این علامت دولاخط پایان است.

دولا خط پایان

دولا خط پایان

نت خوانی گیتار جلسه دوم ترم ۱

تمرین یک

تمامی نت ها با انگشت های i و m بصورت آپویاندو نواخته میشوند.

دو نت: نت E (سیم ۱ دست باز) و نت F (فرت ۱ سیم ۱)

دو نت: نت E (سیم ۱ دست باز) و نت F (فرت ۱ سیم ۱)

دو نت: نت E (سیم ۱ دست باز) و نت F (فرت ۱ سیم ۱)

پایان تمرین یک

جایگاه نت G روی حامل

نت G (سیم ۱ فرت ۳) بالای خط پنجم حامل قرار دارد. (مانند تصویر زیر)

نت G سیم ۱ فرت ۳
نت G سیم ۱ فرت ۳

نت G سیم ۱ فرت ۳

تمرین دو

تمام نت ها با انگشت های i و m بصورت آپویاندو نواخته میشوند.

سه نت: نت E (سیم ۱ دست باز) و نت F (فرت ۱ سیم ۱) و نت G (فرت ۳ سیم ۱)

سه نت: نت E (سیم ۱ دست باز) و نت F (فرت ۱ سیم ۱) و نت G (فرت ۳ سیم ۱)

سه نت: نت E (سیم ۱ دست باز) و نت F (فرت ۱ سیم ۱) و نت G (فرت ۳ سیم ۱)

پایان تمرین دو

تمرین سه

تمام نت ها با انگشت های i و m بصورت آپویاندو نواخته میشوند.

نواختن نت های E و F و G با پرش های ملودیک.

نواختن نت های E و F و G با پرش های ملودیک.

نواختن نت های E و F و G با پرش های ملودیک.

پایان تمرین سه

نت سفید

در جلسه قبل آموختیم که هر علائمی از نت ها دارای یک ارزش زمانی مخصوص به خود است.

نت سفید
نت سفید – میزبان موزیک

نت سفید – میزبان موزیک

ارزش زمانی نت سفید، دو برابر نت سیاه است. یعنی هنگام اجرا، انگشت باید به اندازه دو ضرب رفت و برگشت پا سر جای خود باقی مانده و صدا ادامه پیدا کند.

تمرین چهار

تمام نت ها با انگشت های i و m بصورت آپویاندو نواخته میشوند.

اجرای قطعه تیک تاک (tick tock)

اجرای قطعه تیک تاک (tick tock)

اجرای قطعه تیک تاک (tick tock)

پایان تمرین چهار

نت سفید نقطه دار

هر زمان نقطه جلوی نتی بیاید، به این معنی است که نصف ارزش زمانی آن نت به نت اضافه میشود.

برای مثال: نت سفید دو ضرب است. نصف ارزش زمانی نت سفید میشود یک ضرب. در نتیجه زمانی که نقطه جلوی نت سفید قرار گیرد، ارزش زمانی این نت سه ضرب میشود.

نت سفید نقطه دار

ارزش زمانی نت سفید نقطه دار، معادل سه ضرب رفت و برگشت پا است. یعنی هنگام اجرا، انگشت باید به اندازه سه ضرب سر جای خود باقی مانده و صدا ادامه پیدا کند.

نت سفید نقطه دار

نت سفید نقطه دار

تمرین پنج

تمام نت ها با انگشت های i و m بصورت آپویاندو نواخته میشوند.

اجرای یک والس آسان

اجرای یک والس آسان

اجرای یک والس آسان

پایان تمرین پنج

صحبت پایانی:

رفته رفته تمرینات جذاب تری خواهیم داشت. لطفا بسیار زیاد تمرینات را تکرار کنید تا در نهایت نتیجۀ کار برای شما و بنده مورد رضایت قرار گیرد.

مدرس: استاد نادر محمدی

منبع: تاروس

همچنین ممکن است دوست داشته باشید...

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *