ابزار صوتی در موسیقی – سازهای دیگر


ابزار صوتی در موسیقی – سازهای دیگر – معرفی ابزار های صوتی در موسیقی – ابزار صوتی چیست


ابزار صوتی در موسیقی

سازهای دیگر:

میان گروهی از سازها که در ارکستر همکاری همیشگی ندارند و با این حال غالباً با آن شنیده می شوند ، پیانو ، هارپ ، هارپسیکورد ، و ارگ را باید ذکر کرد (ن.ک.به جدول ۶/۱) اینها در اکثر موارد سازهائی تکنوازند .

هر یک از سازهای گروه ، انفراداً قادر به حصول تمام ابعاد موسیقی – یعنی : ملودی ، هارمونی و رنگ آمیزی هستند . رایجترین ساز این گروه پیانو است .

برای حاصل کردن صدای پیانو نوازنده آن برشستی (ها) می کوبد ، هر شستی به چکش حرکت کنند ه ای ، که بر روی سیمها در درون ساز ضربه می زند ، متصل است .

مکانیسم ردیف شستی ها طوری تعبیه شده که نوازنده می تواند از طریق تماس با آنها ، اصوات را با قدرت های مختلف و انواع متفاوت حاصل کند .

معرفی ابزار های صوتی در موسیقی

اینکار بر روی سازهای شستی دار قبل از اختراع پیانو ، در ابتدای قرن هیجدهم – امکان نداشت .

نام «پیانو – فورته» ، نام اصلی ساز پیانو ، اشاره بر این نکته است که ساز مزبور می تواند صدائی ضعیف piano و هم صدائی قوی forte ایجاد کند .

ابزار صوتی چیست

پیانو اگر چه از زمان پیدایش ، عمومیتی به عنوان ساز تکنوار ، یا در قطعه های کنسرتو با همراهی ارکستر ، پیدا کرده بود ،

تا قرن بیستم ، به عنوان عضو همیشگی ارکستر به کار نمی رفت و حتی امروزه نیز کمتر به این صورت آنرا در ارکستر به کار می برند .

جدول ۱/۶ سازهای دیگر

سازها ی دیگر میدان صوتی طنین و امکانات اجرائی نقشهای ویژه در همنوازی نمونه ها
پیانووسیله حصول صوت در آن :  با ضربه به شستی های ساز ، چکش به سیم ضربه می زند میدان صوتی گسترده ، در برگیرنده همه میدانهای صوتی سازها و بخشهای آوازی ۱- دارای طیف بسیار گسترده ای از گونه های دینامیسم و تاثیرهای رنگ آمیزی از نرمی و شیرینی تا قوت و کوبش۲- هر دو گونه صوتهای کوتاه و کشیده ممکن است (پدال ادامه دهنده ، ماندن طولانی صداها را میسر سازد) ۱-سازی تکنواز که قادر است ملودی ، ریتم ، و هارمونی را تامین کند ، و به این ترتیب مشهورترین تکنواز کنسرت به شمار می رود .۲- به فراوانی به مثابه ساز همراهی برای بخشهای آوازی و سازها به کار گرفته می شود۳- در ارکستر مدرن ، گهگاه به مثابه عضو گروه کوبه ای از آن استفاده می شود نمونه  ۱/۳۵بتهوون : سونات پیانو شماره ۲۷ در «فا» مینور، ک. ۵۷ (آپاسیوناتا)
ارگوسیله حصول صوت در آن : بر شستی ها فشار وارد می شود تا دریچه های لوله های صوتی باز شده و هوا به داخل آنان هدایت شود طبقه های گوناگون ، اما حتی گسترده تر از میدان صوتی پیانو


ابزار صوتی در موسیقی – سازهای دیگر – معرفی ابزار های صوتی در موسیقی – ابزار صوتی چیست
۱- دارای طیف وسیع رنگها ، به دلیل فراهم بودن امکانات بسیار در ترکیب (اتصال) لوله ها (صف ها)۲- چند چهرگی عظیم در اجرا ، به دلیل چند ردیفه بودن شستیها و به نسبت غیر قابل مقایسه بودن طیف در جه های دینامیک۳- اصوات می توانند بی حد و مرز ادامه یابند ۱- ساز تکنواز ، غالباً برای هراهی سرایندگان مورد کاربرد قرار می گیرد۲- گهگاه ، به خاطر حصول تاثیری ویژه با ارکستر می نوازد یا به مثابه ساز تکنواز کنسرتو از آن سود جسته می شود . نمونه ۱/۳۶باخ : توکاتاوگ در « ر» مینور
هارپسیکورد :وسیله حصول صوت در آن :  بر شستی ها ضربه زده می شود ، مکانیسمی به کار می افتد تا بر سیمها زخمه زده شود . قابل مقایسه با پیانو ؛ ولی با میدان صوتی ای کوچکتر از آن ۱- زخمه ای همانند لوت ، شیرین۲- طیف تنگ دینامیک همه اصوات یکنواخت در هرحال سیمها می توانند بیش از یکی با فشار یک شستی همصدا شوند۳- هیچ راهی ؛ جز ادامه فشار بر شستی برای ادامه صوت وجود ندارد .


ابزار صوتی در موسیقی – سازهای دیگر – معرفی ابزار های صوتی در موسیقی – ابزار صوتی چیست

۱- ساز تکنواز۲- و نیز در ارکستر باروک ، به مثابه ساز «کنتینوئه» سبب پر کردن هارمونی می شود نمونه  ۱/۳۷اسکارلاتی : سونات هاپسیکورد در « ر» مینور
هارپوسیله حصول صوت در آن :  سیمها توسط انگشتان زخمه می خورد . همانند هارپسیکورد در مناطق بالا بلورین ، و در منطقه پایین ؛ زنگدار و پر صدا۲- طیف تنگ دینامیک بیشتر به خاطر افزودن تاثیری ویژه به موسیقی با ارکستر به کار می رود ؛ گاه نیز موسیقی با ارکستر به کار می رود ؛ گاه نیز به مثابه ساز همراهی سرایندگان با آنها همکاری می کند نمونه  ۱/۳۸روال : مقدمه و آلگرو (برای هارپ ، کوارتت زهی ، فلوت و کلارینت)

 اقباس از کتاب دعوت به شنیدن ، نوشته ریچارد- ل .وینک – لوئز- ج . ویلیامز . برگردان به فارسی : پرویز منصوری

منبع: سایت موسیقی بیان – نگاره

همچنین ممکن است دوست داشته باشید...

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *