تمرین تنفس برای خوانندگی


تمرین تنفس برای خوانندگی – تمرین های تنفس برای خوانندگی – تمرین تنفس


تمرین تنفس برای خوانندگی

تنفس یکی از مهمترین پارامترهای خوانندگی و مهمترین شرط حیات انسان در زمین خاکی است.بنابراین با اهتمام ویژه ای بایستی به آن پرداخت. یک خواننده اگر دچار ضعف در سیستم تنفس و نیز مدیریت صحیح نفس در حین اجرای آهنگ باشد اساسا نمیتواند در بین خواننده های حرفه ای جایگاهی داشته باشد چرا که صرف نظر از صدای خوب و همچنین دانش موسیقی فرد خواننده بایستی بتواند نفس خود را تنظیم و مدیریت کند تا در طول اجرای قطعه موسیقی دچار مشکل نشود.
در مورد نحوه برخورد با سیستم تنفس و بهداشت شش ها در فواصل آتی با دوستان گفتگو خواهم کرد اما در این بحت ۴ تمرین بسیار مهم را برای دوستان عزیزی که به تازگی در مسیر خوانندگی قرار گرفته اند یا در حال آموزش هستند ارائه میکنم.

تمرین های تنفس برای خوانندگی

۱- در روی یک سطح سفت ( ترجیحا روی زمین ) به روی شکم بخوابید عضلات را شل کنید دستها و پاها را بدون فشار آزاد بگذارید و حالا تمام حجم ریه های خود را با عمل دم پر از هوا کنید بطوریکه احساس کنید ریه های شما مثل بادکنک پر از هوا شده سپس با عمل بازدم به آرامی هوا را خارج کنید این عمل را تا ۸ تنفس و در ۳ مرحله اجرا کنید.بعد از آن ۱ دقیقه استراحت کنید و تمرین دوم را اجرا نمایید.

۲- به پشت بر روی زمین بخوابید و کلیه عضلات را رها و آزاد بگذارید و حال تمام حجم ریه های خود را پر از هوا کنید و به آرامی در عمل بازدم هوا را از ریه ها خارج کنید.این عمل را تا ۸ تنفس و در ۳ مرحله انجام دهید. ۱دقیقه استراحت کنید و سپس آماده تمرین سوم شوید.

۳- تمام قد بایستید و ستون فقرات خود را بر سطح زمین کاملا عمود کنید و سعی کنید تمام حجم ریه خود را پر از هوا کنید بطوریکه جایی دیگر برای گرفتن هوا نداشته باشد چند ثانیه نگه دارید و کم کم هوا را خارج کنید.این عمل کمی انرژی بر میباشد اگر احساس سرگیجه داشتید بنشینید و بعد از چند دقیقه مجددا ادامه دهید.این تمرین را تا ۸ نفس عمیق و در ۳ مرحله اجرا نمایید.۱ دقیقه استراحت کنید و بعد تمرین ۴ را اجرا کنید.

تمرین تنفس

۴- تمام قد بایستید و مانند تمرین ۳ ستون فقرات را بر زمین عمود کنید و شروع به تنفس تند کنید عمل دم و بازدم را به سرعت انجام دهید اما ریه ها را پر از هوا کنید و با سرعت تخلیه کنید این عمل را تا ۸ تنفس انجام داده و تا ۲ مرحله ادامه دهید.

لازم به ذکر است که این تمرینها بایستی یکبار صبج ( بعد از بیدار شدن از خواب و قبل از صرف صبحانه ) و یکبار شب به هنگام خواب بطور همیشگی انجام شود.
هر زمان در طول تمرینها احساس سرگیجه و سیاهی رفتن چشمهای خود کردید تمرینها را متوقف.کمی استراحت کنید و بعد ادامه دهید.

نویسنده : شایان دیبا

منبع: نگاره

همچنین ممکن است دوست داشته باشید...

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *